Recenze produktů

Měřiče tepla pro váš byt, dům i průmyslové použití

Měřiče tepla jsou mechanická či elektronická zařízení sloužící ke sledování spotřeby tepla. Vlastník nebo provozovatel zařízení na rozvod tepelné energie zajišťuje nejen výběr odpovídajícího druhu a velikosti těchto měřičů tepla, ale také jejich správnou instalaci, opravy či ověřování, tedy tzv. cejchování, které probíhá pravidelně každé 4 roky.

Komplex služeb od poradenské přes montážní až po školící činnosti týkající se měření tepla nabízí renomovaná tuzemská společnost RENOVA s.r.o.

Autorizované metrologické středisko

Poskytovatelem autorizovaných metrologických služeb je česká společnost RENOVA s.r.o. Na prodej a opravy měřičů tepla se toto stabilně největší metrologické středisko svého druhu v České republice specializuje již více než 60 let.

Měřidla tepla a jejich členy dodává jak bytovým družstvům, společenstvím vlastníků, firmám a bytovým jednotkám, tak i teplárenským a elektrárenským společnostem na území celé ČR. 

Opravy a servis měřičů tepla a jejich členů („cejchování“)

Měřič tepla 02

RENOVA s.r.o., jakožto autorizované metrologické a servisní středisko, zajišťuje odborný servis a opravy mechanických, magnetoindukčních, ultrazvukových, fluidikových a kompaktních měřičů tepla. Opravy a servis kalorimetrických počítadel pro měřiče tepla a teplotních snímačů měřičů tepla jsou prováděny stanoveným technologickým postupem a dle platných předpisů.

Tým zkušených odborníků firmy RENOVA s.r.o. realizuje také kalibrace a úřední ověření měřičů tepla a jejich členů včetně odporových snímačů teploty PT 100, PT 500 a PT 1000.

Prodej nových měřičů tepla

V rámci služeb v oblasti metrologie zajišťuje společnost RENOVA s.r.o. také dodávky měřičů tepla a souvisejících technologií. Samozřejmostí je rovněž návrh měrného místa a následná odborná montáž a demontáž měřidel tepla všech renomovaných světových výrobců. 

Kompletní služby z oblasti měření tepla

Měřič tepla 01

Prodej a opravy měřičů tepla doprovází také bezplatné profesionální poradenské, školící a projektové služby v oblasti měření spotřeby tepla. Zákazníci využijí zejména možnost pravidelného svozu a odvozu měřičů tepla, která je taktéž poskytována zcela zdarma. Další nabízenou službou je výměnný fond

Před samotnou opravou měřičů tepla lze po předešlé domluvě zajistit dodávku a montáž měřidel z výměnného fondu. Společnost RENOVA s.r.o. nabízí svým zákazníkům rovněž výkup starých, nepoužívaných nebo nefunkčních měřičů tepla a jejich ekologickou likvidaci.

Rozsáhlá síť smluvních partnerů

Společnost RENOVA s.r.o. za dobu svého dlouholetého působení na tuzemském trhu vybudovala rozsáhlou síť ověřených smluvních servisních a montážních partnerů, která pokrývá celou ČR.

Všichni partneři prošli odbornými školeními a jsou prověřeni praxí v instalaci stovek měřidel tepla všech typů a značek.  Smluvní servisní organizace jsou držiteli příslušného oprávnění vydaného Českým metrologickým institutem pro tyto činnosti.

 

Více informací o prodeji, servisu, výměně či zapůjčení měřičů tepla naleznete na adrese www.vodomery.cz